pomoci

komu co udělat, komu s čím aider qqn à faire qqch

Pomoz mi.
Aide-moi.
εdmwa
Můžete mi prosím pomoct?
Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
vulevu medeˌ sil vu plε ?
Ukažte, pomůžu vám.
Laissez-moi vous aider.
lesemwa vuzεde
Mohu vám nějak pomoci?
Je peux vous aider ?
ʒə pø vuzεde ?
Pomůžeš mi to udělat?
Veux-tu m'aider à le faire ?
vøty mede a lə fεʀ ?
Čemu to pomůže?
À quoi ça sert ?
a kwa sa sεʀ ?
Nemohu si pomoci.
Je n'y peux rien., Ce n'est pas de ma faute.
ʒə ni pø ʀjε̃ˌ sə nε pɑ də ma fot
Pomáháme si. (vzájemně)
On s'entraide.
ɔ̃ sɑ̃tʀεd
To mi houby pomůže.
Cela me fera une belle jambe.
s(ə)la mə f(ə)ʀa yn bεl ʒɑ̃b