hlas

voix f, (volební) vote m, (názor) opinion f

Ztratil jsem hlas. (ochraptěl)
J'ai perdu la voix.
ʒe pεʀdy la vwɑ
Budu muset zvýšit hlas.
Je serai obligé d'élever la voix.
ʒə s(ə)ʀe ɔbliʒe del(ə)ve la vwɑ
Poznal jsem ho po hlase.
Je l'ai reconnu à sa voix.
ʒə le ʀ(ə)kɔny a sa vwɑ
Odpovídala tichým hlasem.
Elle répondait à voix basse.
εl ʀepɔ̃dε a vwɑ bɑs
Dal jsem jim svůj hlas.
J'ai voté pour eux.
ʒe vɔte puʀ ø
Získal nadpoloviční většinu hlasů.
Il a gagné la majorité absolue des voix/votes.
il a gaɲe la maʒɔʀite apsɔly de vwɑ/vɔt