vypadat

avoir l'air, paraître

Vypadá to, že...
Il paraît que...
il paʀε kə
Vypadá skoro jako moje sestra.
Elle ressemble beaucoup à ma sœur.
εl ʀ(ə)sɑ̃bl boku a ma sœʀ
Nevypadá na svůj věk.
Il fait plus jeune., Il ne porte pas son âge.
il fε ply ʒœnˌ il nə pɔʀt pɑ sɔnɑʒ
Nevypadá na to. (jaký opravdu je)
Il ne le paraît pas.
il nə lə paʀε pɑ
Vypadal dobře/hrozně.
Il avait une bonne/mauvaise mine.
il avε yn bɔn/mɔvεz min
Vypadali šťastně.
Ils avaient l'air heureux.
ilzavε lεʀ øʀø
Jak vypadá?
Comment est-elle ?, (hovor.) Elle est comment ?
kɔmɑ̃ εεl ?ˌ εl ε kɔmɑ̃ ?
Jak vypadám? (Sluší mi to?)
Ça me va ?, Comment est-ce que tu me trouves ?
sa mə va ?ˌ kɔmɑ̃ εs kə ty mə tʀuv ?
Jak to vypadá?
C'est comment ?
se kɔmɑ̃ ?
Ty (ale) vypadáš!
Tu en as une mine !
ty ɑ̃nɑ yn min !
Vypadáš jako čuně.
Qu'est-ce que tu es sale !
kεs kə ty e sal !
Tady to ale vypadá! (nepořádek ap.)
Quel fouillis !
kεl fuji !
Vypadal, jako že nemá tušení.
Il semblait ne pas en avoir la moindre idée.
il sɑ̃blε nə pɑzɑ̃ avwaʀ la mwε̃dʀ ide
No, vypadá to tak.
Ça en a tout l'air.
sa ɑ̃na tu lεʀ
Vypadá to na déšť.
Le temps est à la pluie.
lə tɑ̃ εta la plɥi
Vypadá to s ním bledě.
Ça ne va pas fort pour lui.
sa nə va pɑ fɔʀ puʀ lɥi