třeba

1(nutno) nécessaire, (dokonce) même

Je třeba udělat co.
Il faut faire qqch.
il fo
Není třeba.
Pas nécessaire.
pɑ nesesεʀ
Je třeba opatrnosti.
Il faut être prudent.
il fo εtʀ pʀydɑ̃
Je na to třeba spousta odvahy.
Ça nécessite beaucoup de courage.
sa nesesit boku də kuʀaʒ
Kolik lidí je třeba na...?
Combien de personnes faut-il pour... ?
kɔ̃bjε̃ də pεʀsɔn fotil puʀ... ?

2(pokud chceš) si tu veux

Snědl bych třeba dvakrát tolik.
J'en mangerais même deux fois plus.
ʒɑ̃ mɑ̃ʒ(ə)ʀε mεm dø fwa plys
Můžeš jít třeba hned.
Tu peux partir tout de suite, si tu veux.
ty pø paʀtiʀ tu də sɥitˌ si ty vø
Mohli bychom třeba zajít...
On pourrait aller par exemple/mettons...
ɔ̃ puʀε ale paʀ εgzɑ̃pl/metɔ̃

3(možná) peut-être, (dejme tomu) mettons, (budiž) soit

Třeba máš pravdu.
Tu as peut-être raison.
ty ɑ pøtεtʀ ʀεzɔ̃
A co třeba zítra?
Et, mettons, demain ?
eˌ metɔ̃ˌ d(ə)mε̃ ?
Dáš si pivo? – Třeba.
Tu veux/prends une bière ? – Pourquoi pas ?
ty vø/pʀɑ̃ yn bjεʀ ? - puʀkwa pɑ ?
Mám to otevřít? – Třeba.
Est-ce que je l'ouvre ? – Comme tu veux.
εs kə ʒə luvʀ ? - kɔm ty vø
jako třeba...
comme par exemple..., tel/telle que...
kɔm paʀ εgzɑ̃plˌ tεl/tεl kə