zařadit se

se ranger, (do skupiny ap.) se classer

Zařaďte se do fronty.
Faites la queue.
fεt la kø
Zařadil se mezi nejlepší.
Il s'est classé parmi les meilleurs.
il se klɑse paʀmi le mεjœʀ
Odmítají se zařadit do společnosti.
Ils refusent de s'intégrer dans la société.
il ʀ(ə)fyz də sε̃tegʀe dɑ̃ la sɔsjete