vlastní

propre

Mám svůj vlastní pokoj.
J'ai ma propre chambre.
ʒe ma pʀɔpʀ ʃɑ̃bʀ
Neřekl to ani vlastní ženě.
Il ne l'a même pas dit à sa propre femme.
il nə la mεm pɑ di a sa pʀɔpʀ fam
Udělal jsem to z vlastní vůle.
Je l'ai fait à mon gré.
ʒə le fε a mɔ̃ gʀe
Na vlastní kůži zkusili, jaké to je...
Ils ont eu une expérience personnelle de...
ilzɔ̃ y yn εkspeʀjɑ̃s pεʀsɔnεl də
To je mu vlastní. (typické)
Ça lui est particulier.
sa lɥi ε paʀtikylje
papež Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla
le pape Jean Paul II, nom de naissance Karol Wojtyla
lə pap ʒɑ̃ pol døˌ nɔ̃ də nεsɑ̃s kaʀɔl wɔjtila
vlastní rodiče (ne adoptivní)
parents biologiques
paʀɑ̃ bjɔlɔʒik
nevlastní dítě/rodiče/syn/dcera
bel-enfant/beaux-parents/beau-fils/belle-fille
bεlɑ̃fɑ̃/bopaʀɑ̃/bofis/bεlfij
nevlastní bratr
demi-frère m
d(ə)mifʀεʀ
na (vaše) vlastní nebezpečí
à (vos) risques et périls
a (vo) ʀisk e peʀil
na vlastní pěst/triko
de lui-même, de son propre chef
də lɥimεmˌ də sɔ̃ pʀɔpʀ ʃεf