zavést

1(vedením dostat) conduire, (odvést) emmener

Zavedeš nás tam?
Tu nous y emmènes ?
ty nuzi ɑ̃mεn ?
Zavedl jsem ji domů.
Je l'ai emmenée chez elle.
ʒə le ɑ̃m(ə)ne ʃezεl
Zavedu vás do jeho kanceláře.
Je vais vous conduire dans son bureau.
ʒə vε vu kɔ̃dɥiʀ dɑ̃ sɔ̃ byʀo

2(novinku ap.) établir, introduire, lancer

Zavedli nové metody.
Ils ont introduit de nouvelles méthodes.
ilzɔ̃ ε̃tʀɔdɥi də nuvεl metɔd
Chtějí znovu zavést trest smrti.
Ils veulent rétablir la peine de mort.
il vøl ʀetabliʀ la pεn də mɔʀ
Nechali jsme si zavést telefon.
On a fait installer le téléphone.
ɔ̃na fε ε̃stale lə telefɔn
zavést řeč na co
faire porter la conversation sur qqch
fεʀ pɔʀte la kɔ̃vεʀsasjɔ̃