rovný

droit/droite, (o cestě ap.) direct/-e

Je to rovný chlap. (čestný)
C'est un homme honnête.
setœ̃nɔm ɔnεt
Stálo to rovnou stovku.
Cela a coûté cent euros exactement.
s(ə)la a kute sɑ̃tøʀo εgzaktəmɑ̃
Rozdělíme se rovným dílem.
On le partagera également.
ɔ̃ lə paʀtaʒ(ə)ʀa egalmɑ̃
Jednají spolu jako rovný s rovným.
Ils se traitent d'égal à égal.
il sə tʀεt degal a egal
Všichni lidé jsou si rovni.
Tous les hommes sont égaux.
tulezɔm sɔ̃ ego
Nemá sobě rovného.
Il n'a pas son pareil.
il na pɑ sɔ̃ paʀεj