zvednout, zdvihnout

subir, levantar, (ze země) recoger

Zdvihni to! (ze země)
¡Levántalo!, ¡Recógelo!
leβantalo!ˌ rekoχelo!
Zdvihněte ruce.
Levanten las manos.
leβanten las manos
Já to zvednu! (telefon)
¡Lo cojo yo!
lo koχo jo!
Zvedni telefon a zavolej mu.
Coge el teléfono y llámalo.
koχe el telefono i ʎamalo