zajít

ir, (slunce) ponerse

Zajdi pro něj.
Ve a buscarlo.
be a buskaɾlo
Zajdu na nákup.
Voy a hacer las compras.
boj a aθeɾ las kompɾas
Nezajdeme (si) někam dneska večer?
¿Vamos a salir esta noche?
bamos a saliɾ esta notʃe?
Zítra (k tobě) zajdu. (navštívím tě)
Mañana iré a verte.
maɲana iɾe a beɾte
Slunce (už) zašlo. (zapadlo)
El sol ya se ha puesto.
el sol ja se a pwesto
Zašli příliš daleko!
¡Han ido demasiado lejos!, ¡Se pasaron!
an iðo demasjaðo leχos!ˌ se pasaɾon!
Zašlo to tak daleko, že...
Ha ido tan lejos que...
a iðo tan leχos ke
Nech si zajít chuť!
¡Olvídalo!
olβiðalo!