vyjádřit se

expresarse, explicarse, declararse

Vyjádřila se přesně.
Se expresó de una manera precisa.
se ekspɾeso de una maneɾa pɾeθisa
Mohl byste se vyjádřit trochu jasněji?
¿Se puede explicar/expresar un poco más claramente?
se pweðe eksplikaɾ/ekspɾesaɾ un poko mas klaɾamente?
Vyjádřil jsem se jasně?
¿Está claro?, ¿Me explico?
esta klaɾo?ˌ me ekspliko?
Můžete se k tomu vyjádřit?
¿Puede comentarlo?, ¿Algún comentario?
pweðe komentaɾlo?ˌ alɣun komentaɾjo?
Nechci se k tomu vyjadřovat.
No quiero comentarlo.
no kjeɾo komentaɾlo
Vyjadřuj se slušně!
¡Vigila tu boca!, ¡No seas grosero!
biχila tu boka!ˌ no seas gɾoseɾo!