svítit

brillar, lucir, (osvětlovat) alumbrar

Když nesvítí slunce...
Cuando el sol no brilla..., Cuando no hace sol...
kwando el sol no bɾiʎaˌ kwando no aθe sol
Ta žárovka nesvítí.
La bombilla no funciona.
la bombiʎa no funθjona
Nesvítí vám světla. (u auta)
No le funcionan las luces/los faros.
no le funθjonan las luθes/los faɾos
Nenechte svítit! (světla)
¡No dejéis las luces encendidas!
no deχejs las luθes enθendiðas!
Viděl jsem, že se tam svítí.
Vi que había luces encendidas ahí.
bi ke aβia luθes enθendiðas ai
Stůj, svítí červená.
Para/Detente, hay luz roja.
paɾa/detenteˌ aj luθ roχa
Nesviť mi do očí.
No me deslumbres.
no me deslumbɾes
Svítili jsme si baterkou na cestu.
Alumbramos el camino con la linterna.
alumbɾamos el kamino kon la linteɾna
Nedá se svítit. (nedá se nic dělat)
No hay otro remedio.
no aj otɾo remeðjo