přát

desear, (blahopřát) felicitar, congratular

Přeji pěkný den.
¡Que tenga(s) un buen día!
ke tenga(s) un bwen dia!
Přeji ti vše nejlepší.
¡Felicidades!
feliθiðaðes!
Přeji mu/vám to.
Se lo merece.
se lo meɾeθe
Popřál mi k narozeninám.
Me felicitó por mi cumpleaños.
me feliθito poɾ mi kumpleaɲos
To bych ti nepřál.
No te lo desearía.
no te lo deseaɾia
Počasí nám přálo.
El tiempo estuvo de nuestro lado.
el tjempo estuβo de nwestɾo laðo
Odvážnému štěstí přeje!
¡La fortuna favorece a los audaces!
la foɾtuna faβoɾeθe a los auðaθes!