obrátit se, obracet se

(re)volver(se), (o radu ap.) na koho dirigirse a algn

Na koho bych se měl obrátit?
¿Con quién debería hablar?
kon kjen deβeɾia aβlaɾ?
S dotazy se obracejte na...
Dirijan sus preguntas a...
diɾiχan sus pɾeɣuntas a
Celé se to obrátilo proti mně.
Todo volvió en contra de mí.
toðo bolβjo en kontɾa de mi
Obrátil se ke mně zády.
Me dio la espalda.
me djo la espalda
Karta se obrátila.
Se giró la tortilla.
se χiɾo la toɾtiʎa
Ten se musí obracet v hrobě.
Debe revolverse en su tumba.
deβe reβolβeɾse en su tumba