přejít, přecházet

cruzar, atravesar, k čemu pasar a alg

Přejděte ulici.
Cruce la calle.
kɾuθe la kaʎe
Přejdi k věci.
Pasa al asunto.
pasa al asunto
Přejděme na jiné téma.
Pasemos a otro tema.
pasemos a otɾo tema
Přešel jsem na novou školu.
He cambiado de escuela.
e kambjaðo de eskwela
Přešli k druhé straně/k nepříteli.
Se pasaron al enemigo.
se pasaɾon al enemiɣo
Brzy to přejde.
Pronto pasará., Se pasará pronto.
pɾonto pasaɾaˌ se pasaɾa pɾonto
Přešla mě chuť k jídlu.
Se me pasó el apetito.
se me paso el apetito
Bolest už přechází.
El dolor ya va desapareciendo.
el doloɾ ja ba desapaɾeθjendo
Přešli jsme na nový systém.
Hemos pasado al nuevo sistema.
emos pasaðo al nweβo sistema