lepší

mejor

Je mnohem lepší než...
Es mucho mejor que...
es mutʃo meχoɾ ke
To by bylo ještě lepší!
¡Eso sería todavía/aun mejor!
eso seɾia toðaβia/aun meχoɾ!
Bylo by lepší promluvit si s ním.
Sería mejor hablar con él.
seɾia meχoɾ aβlaɾ kon el
Je to čím dál lepší.
Cada vez es mejor.
kaða beθ es meχoɾ
Je to pořád lepší než nic.
Aun así es mejor que nada.
aun asi es meχoɾ ke naða
Je to změna k lepšímu.
Es un cambio a mejor.
es un kambjo a meχoɾ
Pamatuji lepší časy., Už bylo líp.
Recuerdo tiempos mejores., Ya estábamos mejor.
rekweɾðo tjempos meχoɾesˌ ja estaβamos meχoɾ
Dostal lepší dvojku. (ve škole)
Recibió un notable alto.
reθiβjo un notaβle alto
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
Más vale pájaro en mano que ciento volando.
mas bale paχaɾo en mano ke θjento bolando
mé lepší já
mi mejor yo
mi meχoɾ jo