dál

más lejos, (vpředu) más adelante

Dále! (vstupte)
¡Entre!, ¡Pase!
entɾe!ˌ pase!
dělat dál(e) co
continuar/seguir haciendo alg, no dejar de hacer alg
kontinwaɾ/seɣiɾ aθjendoˌ no deχaɾ de aθeɾ
Čti dál.
Sigue leyendo.
siɣe lejendo
Jeď dál. (k řidiči)
Sigue.
siɣe
Pošli to dál.
Pásalo.
pasalo
A co dál? (budeme dělat)
¿Y qué vamos a hacer ahora?, ¿Y ahora qué?
i ke bamos a aθeɾ aoɾa?ˌ i aoɾa ke?
A (co bylo) dál?
¿Y (qué pasó) después?
i (ke paso) despwes?
Jak je to dál? (píseň ap.)
¿Cómo continúa?
komo kontinua?
Dále hráli... (ve vedlejších rolích ap.)
Con la participación de...
kon la paɾtiθipaθjon de
Je čím dál obtížnější sehnat byt.
Cada vez es más difícil conseguir un piso.
kaða beθ es mas difiθil konseɣiɾ un piso
Jen tak dál(e)!
¡Continúa/Sigue así!
kontinua/siɣe asi!
Takhle (už) to dál nejde!
¡Eso ya no puede seguir así!
eso ja no pweðe seɣiɾ asi!
Ranní ptáče dál doskáče.
A quien madruga Dios le ayuda.
a kjen maðɾuɣa djos le ajuða
a tak dále
etcétera
etθeteɾa
čím dál více
cada vez más
kaða beθ mas
v dáli
a lo lejos
a lo leχos
z dáli
desde lejos
desðe leχos