zapomenout, zapomínat

na koho/co olvidarse de alg(n), alg(n) a algn, co olvidar alg

Zapomněl jsem vaše jméno.
Se me olvidó su nombre.
se me olβiðo su nombɾe
Úplně jsem na to zapomněl.
Se me ha olvidado completamente.
se me a olβiðaðo kompletamente
Abych nezapomněl! (musím to říct ap.)
Antes de que se me olvide.
antes de ke se me olβiðe
Nezapomeň na to.
No lo olvides.
no lo olβiðes
Zapomeňte na to. (nic se nestalo)
Olvídelo., Déjelo.
olβiðeloˌ deχelo
(Tak) na to zapomeň!
¡Olvídate!
olβiðate!
To ti nikdy nezapomenu.
De eso no me olvidaré nunca.
de eso no me olβiðaɾe nunka
Zapomínáte, že je potřeba...
Se olvida de que hace falta...
se olβiða de ke aθe falta
Nezapomínej, že...
No te olvides de que...
no te olβiðes de ke
Už zapomíná. (stářím ap.)
Ya le falla la memoria.
ja le faʎa la memoɾja