ověřit

verificar, comprobar, certificar

Už jsem si to ověřil.
Ya lo verifiqué/comprobé.
ja lo beɾifike/kompɾoβe
Ověřte si, zda/že...
Verifique si/que..., Compruebe si/que...
beɾifike si/keˌ kompɾweβe si/ke
Nechte si to notářsky ověřit.
Deje que se lo autentique el notario., Déjeselo autenticar por el notario.
deχe ke se lo autentike el notaɾjoˌ deχeselo autentikaɾ poɾ el notaɾjo
notářsky ověřený
autenticado, verificado/certificado por el notario
autentikaðoˌ beɾifikaðo/θeɾtifikaðo poɾ el notaɾjo