jasný

claro, evidente

je to jasné?
¿Ya queda claro?
ja keða klaɾo?
Je zcela jasné, že...
Es evidente que...
es eβiðente ke
Už mi to začíná být jasné.
Ya voy entendiéndolo.
ja boj entendjendolo
Ještě nemáme jasno ohledně...
Todavía no tenemos muy claro lo que se refiere a...
toðaβia no tenemos muj klaɾo lo ke se refjeɾe a
Tak aby bylo jasno.
(Pues,) que quede claro., (Pues,) que conste.
(pwesˌ) ke keðe klaɾoˌ (pwesˌ) ke konste
z čista jasna
(como) llovido del cielo
(komo) ʎoβiðo del θjelo
za jasných dnů/nocí
en los días claros/las noches claras
en los dias klaɾos/las notʃes klaɾas
Jasně!, Jasná zpráva! (souhlas)
¡Vale!, ¡Hecho!, ¡Trato hecho!, ¡De acuerdo!
bale!ˌ etʃo!ˌ tɾato etʃo!ˌ de akweɾðo!
Byl jasně nejlepší.
Evidentemente ha sido el mejor.
eβiðentemente a siðo el meχoɾ
Vyjádři se jasně!
¡Exprésate claramente!
ekspɾesate klaɾamente!
Vyjádřil jsem se jasně?
¿Está claro?, ¿Me explico?
esta klaɾo?ˌ me ekspliko?
Dnes je úplně jasno. (obloha)
Hoy el cielo está completamente despejado.
oj el θjelo esta kompletamente despeχaðo