falešný

falso, (padělaný) falsificado, ilegítimo

Jak poznat falešné peníze?
¿Cómo reconocer el dinero falso?
komo rekonoθeɾ el dineɾo falso?
Jsou na falešné stopě.
Siguen una pista falsa.
siɣen una pista falsa
Má falešný chrup.
Tiene la dentadura postiza.
tjene la dentaðuɾa postiθa
Byl to falešný poplach.
Han sido falsas alarmas.
an siðo falsas alaɾmas
Byl falešně obviněn z...
Le acusaron falsamente de...
le akusaɾon falsamente de
Zpívá falešně.
Desafina., Canta fuera de tono.
desafinaˌ kanta fweɾa de tono