říkat

1decir, (vyprávět) contar, narrar

Co jsi říkal?
¿Qué has dicho?
ke as ditʃo?
Říkal, že...
Decía que...
deθia ke
Co tomu říkáš?
¿Qué te parece?
ke te paɾeθe?
Říkal jsem ti, abys přestal.
Te dije que dejaras de hacerlo.
te diχe ke deχaɾas de aθeɾlo
Neříkej! (překvapení)
¡Vaya!, ¡Anda!, ¡No me digas!
baja!ˌ anda!ˌ no me diɣas!
Nikomu to neříkej.
No se lo digas a nadie.
no se lo diɣas a naðje
Ty máš co říkat!
¡Mira quién habla!
miɾa kjen aβla!
To mi něco říká. (je to povědomé)
Eso me suena.
eso me swena
Říká se, že...
Dicen que..., Se dice que..., Hay rumores que...
diθen keˌ se diθe keˌ aj rumoɾes ke

2(nazývat) llamar, denominar

Jak tomu říkáš?
¿Cómo lo llamas?
komo lo ʎamas?
Říkej mi Johnny.
Llámame Johny.
ʎamame dʒoni
Tak tomu říkám zábava.
A eso lo llamo diversión.
a eso lo ʎamo diβeɾsjon
Říkají si reportéři, ale...
Se llaman a sí mismos reporteros, pero...
se ʎaman a si mismos repoɾteɾosˌ peɾo