délka

longitud f, (trvání) duración f, cantidad f

Má to na délku asi tři metry.
Mide unos tres metros de largo.
miðe unos tɾes metɾos de laɾɣo
Přeložte list na délku. (podélně)
Doble la hoja longitudinalmente.
doβle la oχa lonχituðinalmente
Uplaval jsem pár délek. (v bazénu)
He hecho unos largos.
e etʃo unos laɾɣos
na délku (měřit ap.)
de largo
de laɾɣo
na délku (podélně)
longitudinalmente
lonχituðinalmente
zeměpisná délka
longitud f
lonχituð
... stupňů východní délky
... grados de longitud este (de Greenwich)
... gɾaðos de lonχituð este (de gɾinitʃ)
délková jednotka
unidad de longitud
uniðað de lonχituð