úzký

estrecho, (těsný) apretado

Ta sukně je mi úzká.
La falda me queda apretada.
la falda me keða apɾetaða
Zahnali nás do úzkých.
Nos acorralaron/arrinconaron.
nos akoralaɾon/arinkonaɾon
Dostal se do užšího výběru.
Fue preseleccionado.
fwe pɾeselekθjonaðo
Úzce spolupracujeme s...
Cooperamos estrechamente con...
koopeɾamos estɾetʃamente kon
To úzce souvisí s...
Está estrechamente relacionado con...
esta estɾetʃamente relaθjonaðo kon
v užším slova smyslu
en el sentido más estricto (de la palabra)
en el sentiðo mas estɾikto (de la palaβɾa)