vzpomínat (si)

na koho/co acordarse de alg(n)

Vzpomínáte si na mě?
¿Se acuerda de mí?
se akweɾða de mi?
Nevzpomínám si na něj.
No me acuerdo de él.
no me akweɾðo de el
Nevzpomínám si.
No me acuerdo.
no me akweɾðo
Pokud si vzpomínám...
Si recuerdo/me acuerdo bien...
si rekweɾðo/me akweɾðo bjen