hodina

hora f, (vyučovací) clase f

Kolik je hodin?
¿Qué hora es?
ke oɾa es?
Nevíš, kolik je hodin?
¿Sabes qué hora es?
saβes ke oɾa es?
Je deset hodin dopoledne/večer.
Son las diez de la mañana/tarde.
son las djeθ de la maɲana/taɾðe
V kolik hodin přijde?
¿A qué hora viene?
a ke oɾa bjene?
Kolik to stojí na hodinu?
¿Cuánto es/cuesta por hora?
kwanto es/kwesta poɾ oɾa?
Jsem placený od hodiny.
Me pagan por hora.
me paɣan poɾ oɾa
Je to asi hodina chůze.
Será una hora andando.
seɾa una oɾa andando
Jeli jsme rychlostí 80 km za hodinu.
Íbamos a 80 km por hora.
iβamos a otʃenta kilometɾos poɾ oɾa
Četl jsem (si) to v hodině. (při vyučování)
Lo leía durante la clase.
lo leia duɾante la klase
Máme teď hodinu dějepisu.
Ahora tenemos la clase de historia.
aoɾa tenemos la klase de istoɾja
Dává/Chodí na hodiny angličtiny.
Da/Va a clases de inglés.
da/ba a klases de ingles
Mají otevřeno 24 hodin denně.
Está abierto 24 horas al día.
esta aβjeɾto bejntikwatɾo oɾas al dia
za půl/čtvrt hodiny
dentro de media/un cuarto de hora
dentɾo de meðja/un kwaɾto de oɾa
hodina a půl
una hora y media
una oɾa i meðja
tři čtvrtě hodiny
tres cuartos de hora
tɾes kwaɾtos de oɾa
v úředních hodinách
en horas de oficina
en oɾas de ofiθina
po zavírací hodině
después de la hora de cierre
despwes de la oɾa de θjere
návštěvní hodiny
horario de visitas
oɾaɾjo de bisitas
mimo ordinační hodiny
fuera del horario de consulta
fweɾa del oɾaɾjo de konsulta
dopolední/ranní hodiny
horas de la mañana
oɾas de la maɲana
pozdní noční hodina
altas horas de la noche
altas oɾas de la notʃe