jiný

otro, diferente

něco jiného
algo diferente
alɣo difeɾente
někdo jiný
algún otro, otra persona
alɣun otɾoˌ otɾa peɾsona
mimo jiné
entre otras cosas, salvo otras cosas
entɾe otɾas kosasˌ salβo otɾas kosas
mezi jinými
entre otros
entɾe otɾos
... a jiní
... y otros
... i otɾos
Byl jiný než...
Fue diferente de...
fwe difeɾente de
Je (prostě) úplně jiný.
Es completamente diferente.
es kompletamente difeɾente
To už je něco jiného!
Esa es otra historia.
esa es otɾa istoɾja
Zkus nějaký jiný.
Prueba otro.
pɾweβa otɾo
Máš ještě nějaký jiný?
¿Tienes algún otro más?
tjenes alɣun otɾo mas?
Prý má jiného.
Se dice que tiene a otro.
se diθe ke tjene a otɾo
Je v jiném stavu.
Está embarazada.
esta embaɾaθaða