vůle

voluntad f

Chce to silnou vůli...
Hay que tener una voluntad fuerte...
aj ke teneɾ una boluntað fweɾte
Udělal to z vlastní vůle.
Lo hizo por voluntad propia.
lo iθo poɾ boluntað pɾopja
podle jeho poslední vůle...
según su testamento/última voluntad...
seɣun su testamento/ultima boluntað