prohlédnout (si)

mirar, ver, (pozorně) examinar

Můžu si to prohlédnout?
¿Puedo verlo?
pweðo beɾlo?
Mohli bychom si prohlédnout dům?
¿Podemos ver la casa?
poðemos beɾ la kasa?
Pečlivě si to prohlédni.
Míratelo bien.
miɾatelo bjen
Prohlédneme si památky.
Visitaremos los monumentos (históricos).
bisitaɾemos los monumentos (istoɾikos)
Lékař mě prohlédl.
El médico me examinó.
el meðiko me eksamino
Měl by se nechat prohlédnout.
Debería hacerse examinar.
deβeɾia aθeɾse eksaminaɾ
Zvědavě si mě prohlíželi.
Me miraban con curiosidad.
me miɾaβan kon kuɾjosiðað