starat se

o koho/co cuidar (a)/de alg(n), ocuparse de alg(n), (bát se) preocuparse por alg(n)

Stará se o dvě děti.
Cuida a dos niños.
kwiða a dos niɲos
Bude se starat o domácnost.
Cuidará el hogar.
kwiðaɾa el oɣaɾ
O to se nestarej! (do toho ti nic není)
¡No te preocupes (por eso)!, ¡No es asunto tuyo!
no te pɾeokupes (poɾ eso)!ˌ no es asunto tujo!
Starej se o sebe!, Nestarej se!
¡Métete en tus asuntos!, ¡Dedícate a lo tuyo!
metete en tus asuntos!ˌ deðikate a lo tujo!
Měli by se starat o to, aby...
Deberían ocuparse de que...
deβeɾian okupaɾse de ke
Nestarám se o to. (je mi to fuk)
(Eso) no me importa., No me preocupo por eso.
(eso) no me impoɾtaˌ no me pɾeokupo poɾ eso