odmítnout

co rechazar alg, (zamítnout) negarse a alg

Odmítli naši pomoc.
Rechazaron nuestra ayuda.
retʃaθaɾon nwestɾa ajuða
Odmítl naše pozvání.
Rechazó nuestra invitación.
retʃaθo nwestɾa imbitaθjon
Odmítla se k tomu vyjádřit.
Se negó a comentarlo.
se neɣo a komentaɾlo
To neodmítnu.
No lo rechazaré.
no lo retʃaθaɾe
To odmítám!
¡Lo rechazo!
lo retʃaθo!
Odmítlo ho několik dívek.
Ha sido rechazado por varias chicas.
a siðo retʃaθaðo poɾ baɾjas tʃikas
Odmítli odpovědnost za...
Rechazaron la responsabilidad de...
retʃaθaɾon la responsaβiliðað de