seznámit (se)

1koho s kým presentar (a) alg(n) a algn

Seznámím vás s ním.
Les presentaré a él.
les pɾesentaɾe a el
Dovolte, abych vás seznámil se svojí ženou.
Permítame que le presente a mi esposa.
peɾmitame ke le pɾesente a mi esposa
Seznámil nás s pravidly.
Nos informó sobre las reglas., Nos familiarizó con las reglas.
nos infoɾmo soβɾe las reɣlasˌ nos familjaɾiθo kon las reɣlas
Při seznamování se musíte...
Durante la presentación debe...
duɾante la pɾesentaθjon deβe

2(seznámit se) conocerse, (obeznámit se) familiarizarse

Seznamte se s...
Les presento...
les pɾesento
Kde jste se seznámili?
¿Dónde os conocisteis?
donde os konoθistejs?
Musím se blíže seznámit s prostředím.
Tengo que familiarizarme con el ambiente.
tengo ke familjaɾiθaɾme kon el ambjente