úkol

tarea f, deber m, (domácí) deberes m pl

Naším úkolem je/Máme za úkol najít...
Nuestra tarea es encontrar...
nwestɾa taɾea es enkontɾaɾ
Dala/Zadala mi (za) úkol udělat co.
Me puso la tarea de hacer alg.
me puso la taɾea
Splnil jsem svůj úkol.
He cumplido con mi deber.
e kumpliðo kon mi deβeɾ
Je to úkol nad mé síly.
La tarea está por encima de mis fuerzas.
la taɾea esta poɾ enθima de mis fweɾθas
Už sis udělal (domácí) úkoly?
¿Ya has hecho los deberes?
ja as etʃo los deβeɾes?
Zadala jim spoustu domácích úkolů.
Les puso muchos deberes.
les puso mutʃos deβeɾes
Co bylo za domácí úkol?
¿Qué deberes tuvimos?
ke deβeɾes tuβimos?