prozradit

revelar, (prásknout) chivarse, cantar

Všechno jsi prozradil!
¡Lo has revelado todo!, ¡Has descubierto el pastel!
lo as reβelaðo toðo!ˌ as deskuβjeɾto el pastel!
Prozradím ti tajemství.
Te diré un secreto.
te diɾe un sekɾeto
Nechtěl prozradit konkrétní jména.
No quería citar nombres.
no keɾia θitaɾ nombɾes
Prozradil ho jeho přízvuk.
Lo delató su acento.
lo delato su aθento