jo

sí, sip

Jo? (platí?, dobře?)
¿Sí?, ¿Vale?
si?ˌ bale?
Jo? (opravdu?)
¿En serio?
en seɾjo?
Tak jo.
Vale.
bale
(iron.) To jo! (to určitě, nevěřím)
¡Sí, claro!
siˌ klaɾo!
Ty jo! (údiv)
¡Guau!, ¡Anda!
gwau!ˌ anda!