zařadit

poner, (do systému ap.) clasificar, (do programu ap.) incluir

Zařadil jsem knihu zpět do knihovny.
Volví a poner el libro en la librería.
bolβi a poneɾ el liβɾo en la liβɾeɾia
Zařaď ten dokument do kartotéky.
Pon el documento en el archivador.
pon el dokumento en el aɾtʃiβaðoɾ
Kam byste zařadil tuto rostlinu?
¿Cómo clasificaría esta planta?
komo klasifikaɾia esta planta?
Zařadíme to do programu jednání.
Lo incluiremos en el programa de la reunión.
lo inklwiɾemos en el pɾoɣɾama de la reunjon
Nevěděl jsem, kam ho zařadit.
No sabía qué pensar de él.
no saβia ke pensaɾ de el
Zařaďte rychlost/zpátečku. (v autě)
Meta una marcha/la marcha atrás.
meta una maɾtʃa/la maɾtʃa atɾas
zařadit jedničku/dvojku
meter la primera/segunda marcha
meteɾ la pɾimeɾa/seɣunda maɾtʃa