důvod

razón f, motivo m, (příčina) causa f

Z jakého důvodu?
¿Por qué motivo/razón?, ¿A título de qué?
poɾ ke motiβo/raθon?ˌ a titulo de ke?
Není důvod se obávat.
No hay motivo para preocuparse.
no aj motiβo paɾa pɾeokupaɾse
Jaký jste k tomu měl důvod?
¿Qué motivo ha tenido para hacer eso?
ke motiβo a teniðo paɾa aθeɾ eso?
Musíte k tomu mít dobrý důvod.
Tiene que tener buenas razones para esto.
tjene ke teneɾ bwenas raθones paɾa esto
Udělal to zcela bez důvodu.
No tenía ninguna razón para hacer eso.
no tenia ninguna raθon paɾa aθeɾ eso
z důvodu čeho
por razón/motivo de alg
poɾ raθon/motiβo