odpovědět

na co contestar, responder alg, (reagovat) replicar

Odpověz mi!
¡Contéstame!
kontestame!
Odpověděl ti na tu otázku?
¿Te contestó tu pregunta?
te kontesto tu pɾeɣunta?
Co na to odpověděl?
¿Qué contestó?
ke kontesto?
Odpověděl jsem na inzerát.
Contesté el anuncio.
konteste el anunθjo
Psal jsem jim, ale neodpovídají.
Les escribí pero no me responden.
les eskɾiβi peɾo no me responden