pokračovat

continuar, seguir

Pokračujte! (v řeči ap.)
¡Sigan!
siɣan!
Pokračuj ve čtení/v psaní.
Sigue leyendo/escribiendo.
siɣe lejendo/eskɾiβjendo
Musím pokračovat? (v řeči ap.)
¿Tengo que seguir?
tengo ke seɣiɾ?
Práce pokračuje velmi pomalu.
El trabajo progresa muy lentamente.
el tɾaβaχo pɾoɣɾesa muj lentamente