podržet

sujetar, (podpořit) apoyar, (chytit) agarrar

Podržíte/Podržíš mi to?
¿Puede/Puedes sujetármelo?
pweðe/pweðes suχetaɾmelo?
Moje rodina mě podržela.
Mi familia me apoyó.
mi familja me apojo
A teď se podrž!
¡Agárrate!
aɣarate!
To mě podržte!
¡Atiza!
atiθa!