chytrý

listo, inteligente

To bylo od tebe chytré.
Ha sido inteligente de tu parte.
a siðo inteliχente de tu paɾte
Je mnohem chytřejší, než vypadá.
Es mucho más listo de lo que parece.
es mutʃo mas listo de lo ke paɾeθe
Je to nejchytřejší člověk, co znám.
Es la persona más inteligente/lista que conozco.
es la peɾsona mas inteliχente/lista ke konoθko
Je chytrá na matematiku.
Se le dan bien las matemáticas.
se le dan bjen las matematikas
Z toho nejsem o nic chytřejší.
Sigo sin entenderlo.
siɣo sin entendeɾlo
Dělá chytrého, až (když) je po všem.
Acabado todo, se hace el listo.
akaβaðo toðoˌ se aθe el listo
Chytrému napověz...
A buen entendedor (pocas palabras bastan.)
a bwen entendeðoɾ (pokas palaβɾas bastan)