vystoupit

1(z vozidla ap.) bajar, salir, (ze strany ap.) z čeho dejar

Kde mám vystoupit?
¿Dónde bajo?
donde baχo?
Vystupte na konečné.
Baje en la terminal.
baχe en la teɾminal
Vystupujeme ve stanici...
Bajamos en la estación...
baχamos en la estaθjon
(Ještě) nevystupujte.
No baje (todavía).
no baχe (toðaβia)
Vystupujeme!
¡Bajamos!
baχamos!
Skupina vystoupila v Berlíně. (měla vystoupení)
El grupo actuó en Berlín.
el gɾupo aktwo en beɾlin

2(nahoru) ascender, subir, (herec ap.) actuar

Vystoupili jsme až na vrchol hory.
Subimos hasta la cima de la montaña.
suβimos asta la θima de la montaɲa
Teplota vystoupila na 32 stupňů.
La temperatura subió hasta los 32 grados.
la tempeɾatuɾa suβjo asta los tɾejntaiðos gɾaðos
Premiér vystoupí v televizi.
El primer ministro aparecerá en la televisión.
el pɾimeɾ ministɾo apaɾeθeɾa en la teleβisjon
Ostře vystoupil proti...
Se opuso fuertemente a...
se opuso fweɾtemente a