nějaký

un, alguno, (poněkud, u přídavných jmen) un poco

Nemáte nějaký jiný?
¿No tiene otro?
no tjene otɾo?
Máme nějaké problémy.
Tenemos algunos problemas.
tenemos alɣunos pɾoβlemas
Máte nějaké návrhy?
¿Algunas sugerencias?
alɣunas suχeɾenθjas?
Je (vůbec) nějaký způsob, jak...?
¿Hay alguna manera de...?, ¿Es que no existe ninguna manera de...?
aj alɣuna maneɾa de?ˌ es ke no eksiste ninguna maneɾa de?
Nějakou dobu to ještě potrvá.
Tardará aún cierto tiempo.
taɾðaɾa aun θjeɾto tjempo
Je to nějakých 100 kilometrů.
Son unos cien kilómetros.
son unos θjen kilometɾos
Je nějaký smutný.
Está un poco triste.
esta un poko tɾiste
Přišel za vámi nějaký pán.
Le está buscando un señor., Un señor vino a buscarle.
le esta buskando un seɲoɾˌ un seɲoɾ bino a buskaɾle
Každý jsme nějaký. (lidé jsou různí)
Cada uno es diferente.
kaða uno es difeɾente