přimět

hacer, obligar, forzar

Co tě přimělo změnit názor?
¿Qué te hizo cambiar de opinión?
ke te iθo kambjaɾ de opinjon?
Co ho přimělo ke změně jména?
¿Qué le impulsó a cambiar el nombre?
ke le impulso a kambjaɾ el nombɾe?
Okolnosti nás přiměly, abychom...
Las circunstancias nos obligaron a...
las θiɾkunstanθjas nos oβliɣaɾon a
Přiměl jsem ho, aby jí zavolal.
Lo obligué a que la llamara.
lo oβliɣe a ke la ʎamaɾa