hodně

1(značné množství) mucho

Hodně štěstí!
¡Buena/Mucha suerte!, ¡Suerte!
bwena/mutʃa sweɾte!ˌ sweɾte!
Bylo tam hodně lidí.
Había mucha gente.
aβia mutʃa χente
Vydělal hodně peněz.
Ganó mucho dinero/una fortuna.
gano mutʃo dineɾo/una foɾtuna
Hodně jsem o tobě/vás slyšel.
He oído hablar mucho de tú/usted.
e oiðo aβlaɾ mutʃo de tu/usteð
Hodně jsem uvažoval.
Lo reflexionaba mucho.
lo refleksjonaβa mutʃo
Hodně se snažil.
Se esforzaba mucho.
se esfoɾθaβa mutʃo
Máme hodně času.
Tenemos mucho tiempo.
tenemos mutʃo tjempo
Mám toho hodně. (na práci ap.)
Tengo muchas cosas que hacer.
tengo mutʃas kosas ke aθeɾ
Hodně se o tom mluví.
Se habla mucho de eso.
se aβla mutʃo de eso
O hodně jsi přišel. (zmeškal ap.)
Te has perdido mucho.
te as peɾðiðo mutʃo
hodně přes tisíc
mucho más que un millar
mutʃo mas ke un miʎaɾ

2(velkou míru vlastnosti) mucho

Hodně se mi to líbilo.
Me ha gustado mucho.
me a gustaðo mutʃo
Byl hodně naštvaný.
Estaba muy enfadado.
estaβa muj enfaðaðo
Nebyl jsem tam už hodně dlouho.
Hace mucho que no he estado allí.
aθe mutʃo ke no e estaðo aʎi
hodně propečený steak
un bistec muy/bien hecho
un bistek muj/bjen etʃo
hodně brzo
muy temprano
muj tempɾano
hodně bohatý člověk
un hombre muy rico
un ombɾe muj riko