připadat

parecer, (shledávat co jakým) encontrar, (považovat) considerar

Připadá mi, že...
Me parece que...
me paɾeθe ke
Může vám to připadat zbytečné...
Les puede parecer inútil...
les pweðe paɾeθeɾ inutil
Připadá mi povědomý.
Me parece familiar.
me paɾeθe familjaɾ
Nepřipadá mi to levné.
No me parece barato.
no me paɾeθe baɾato
Silvestr připadá na sobotu.
La Noche Vieja cae en sábado.
la notʃe bjeχa kae en saβaðo
Na každého připadá pět kusů.
A cada uno le corresponden cinco trozos.
a kaða uno le koresponden θinko tɾoθos
To nepřipadá v úvahu!
¡Es impensable!, ¡Ni pensarlo!
es impensaβle!ˌ ni pensaɾlo!