bavit

koho co gustar a algn alg, (rozveselit) koho čím divertir, entretener a algn con alg

Bavil nás svými příběhy.
Nos divertía con sus historias.
nos diβeɾtia kon sus istoɾjas
Ten film mě fakt bavil.
La película me gustó mucho.
la pelikula me gusto mutʃo
Co tě baví dělat?
¿Qué te gusta hacer?
ke te gusta aθeɾ?
Baví mě čtení.
Me gusta leer., Me divierto leyendo.
me gusta leeɾˌ me diβjeɾto lejendo
Moc mě to baví.
Me gusta mucho., Me encanta.
me gusta mutʃoˌ me enkanta
Nebaví mě to.
Eso no me divierte., No me gusta.
eso no me diβjeɾteˌ no me gusta
Už mě to nebaví.
(Eso) ya no me divierte.
(eso) ja no me diβjeɾte
Přestává mě to bavit.
Está empezando a cansarme/aburrirme.
esta empeθando a kansaɾme/aβuriɾme
Jak je to může bavit?
¿Cómo puede divertirles?
komo pweðe diβeɾtiɾles?