přijet

llegar, (směrem k mluvčímu) venir

Přijeďte k nám někdy na návštěvu.
Venid a vernos un día.
benið a beɾnos un dia
Kdy přijedeš?
¿Cuándo vienes?
kwando bjenes?
Hned jak přijede, zavolej mi.
Llámame en cuanto llegue.
ʎamame en kwanto ʎeɣe
Přijeli jsme do Barcelony v...
Llegamos a Barcelona a...
ʎeɣamos a baɾθelona a
Přijedete pro mě?
¿Venís a buscarme?
benis a buskaɾme?
Přijedu pro tebe na letiště.
Iré a buscarte al aeropuerto.
iɾe a buskaɾte al aeɾopweɾto
V kolik má ten vlak přijet?
¿A qué hora llega el tren?
a ke oɾa ʎeɣa el tɾen?
Už přijíždí náš vlak.
Nuestro tren ya está llegando.
nwestɾo tɾen ja esta ʎeɣando