překonat

superar, vencer, (předčit) exceder

Musíš překonat strach z létání.
Tienes que superar el miedo a volar.
tjenes ke supeɾaɾ el mjeðo a bolaɾ
Pomohl mi překonat těžké období.
Me ayudó a superar una etapa difícil.
me ajuðo a supeɾaɾ una etapa difiθil
Překonal rekord.
Batió el récord.
batjo el rekoɾð
Ve vaření mou ženu nikdo nepřekoná.
Nadie supera a mi mujer en la cocina.
naðje supeɾa a mi muχeɾ en la koθina
Překonal se a vstal v pět ráno.
Se forzó a levantarse a las cinco de la mañana.
se foɾθo a leβantaɾse a las θinko de la maɲana
Ty se překonáváš.
Te estás excediendo a ti mismo.
te estas eksθeðjendo a ti mismo
Překonali velkou vzdálenost.
Recorrieron una larga distancia.
rekorjeɾon una laɾɣa distanθja
... je již překonaný. (vývojem)
... está anticuado/desfasado.
... esta antikwaðo/desfasaðo