teprve

solo, solamente

Přijel jsem teprve včera.
Llegué solo ayer.
ʎeɣe solo ajeɾ
To se teprve uvidí.
Ya se verá.
ja se beɾa
To nejlepší/nejhorší teprve přijde.
Lo mejor/peor está todavía por venir.
lo meχoɾ/peoɾ esta toðaβia poɾ beniɾ
Ten už teprve (nic) neví.
Él sabe todavía menos.
el saβe toðaβia menos
(a) co teprve... (natož)
y mucho menos...
i mutʃo menos
(a) už teprve ne...
y mucho menos...
i mutʃo menos